Om inte barnen funnits hade jag avslutat mig sjäv!!!!!